BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVIII/141/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 maja 2004r.

 

w sprawie: wyboru banku do obsługi budżetu Powiatu Poznańskiego oraz jego jednostek organizacyjnych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002r. nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002r. nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2002r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002r. nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568), art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 15, poz. 148 ze zmianami: Dz. U. z 2003r. nr 45, poz. 391; Dz. U. z 2003r. nr 65, poz. 594; Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 874; Dz. U. z 2003r. nr 166, poz. 1611; Dz. U. z 2003r. nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wybiera się CITIBANK HANDLOWY, Bank Handlowy w Warszawie SA, Oddział w Poznaniu, Plac Wolności 4, 61-738 Poznań jako bank właściwy do obsługi budżetu Powiatu Poznańskiego oraz jej jednostek organizacyjnych.

§ 2. Postanawia się, ze umowa z bankiem wskazanym w § 1 zostanie zawarta na okres 3 lat.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XVIII/141/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 maja 2004r.

w sprawie: wyboru banku do obsługi budżetu Powiatu Poznańskiego oraz jego jednostek organizacyjnych.

Zarząd Powiatu przeprowadził bezskutecznie trzy postępowania przetargowe w sprawie wyboru banku.
Do tej pory bankową obsługę budżetu Powiatu Poznańskiego prowadzi CITIBANK HANDLOWY, Bank Handlowy w Warszawie SA, Oddział w Poznaniu, Plac Wolności 4, 61-738 Poznań, który to przedstawił Zarządowi Powiatu ofertę dotyczącą dalszego prowadzenia jej bez ponoszenia kosztów. Jedynym kosztem byłaby opłata za wydawanie książeczek czekowych w kwocie 15 zł.
Wobec powyższego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2004r. nr 19, poz. 177), uzasadnione jest aby obsługę bankową budżetu Powiatu powierzyć w/w bankowi.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-06-01
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-06-01 11:13
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-06 13:56

« wstecz

Banery