BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIX/147/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2004r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/112/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości 1 punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, zmienionej uchwałą Nr XV/122/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 10 lutego 2004r.

Na podstawie § 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 poz. 708 ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Poznańskiego Nr XIV/112/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości 1 punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w paragrafie 2, tiret 5 otrzymuje brzmienie:
"- 5,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIX/147/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 czerwca 2004r.

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 61 poz. 708 ze zm.) pracodawcy (kierownicy jednostek organizacyjnych) ustalają wartość jednego punktu dla obliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników w porozumieniu z Radą Powiatu, stosownie do możliwości finansowych jednostek.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach wystąpił w dniu 10.05.2004 r. z wnioskiem o podwyższenie wartości punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników. Obecnie wartość 1 punktu dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach wynosi 4,50 zł i jest najniższa w stosunku do pozostałych jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego. Zmiana wysokości wartości punktu pozwoli na podwyższenie wynagrodzenia w placówce, do poziomu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych powiatu.
Podjęcie uchwały nie spowoduje konieczności zmian w planie finansowym placówki.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważam za uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 06.07.2004
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-07-06 09:09
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-07 12:09

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13861
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-07-08 11:48
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-20 15:45