BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIX/150/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2004r.

 

w sprawie: ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z odpłatności za pobyt ich dziecka, również po osiągnięci pełnoletności w rodzinie zastępczej.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) i art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się warunki odstąpienia z opłaty, częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka również po osiągnięciu pełnoletności w rodzinie zastępczej stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z upływem czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIX/150/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 czerwca 2004r.

Rodzice dzieci, które wychowują się w rodzinie zastępczej, zobowiązani są do ponoszenia odpłatności do wysokości miesięcznej pomocy pieniężnej wypłacanej rodzinie zastępczej. Przepisy te dotyczą również osób po osiągnięciu pełnoletności pozostające w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia nauki, którą dziecko rozpoczęło przed ukończeniem 18 roku życia.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) upoważniła Rady Powiatu do określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z ponoszenia opłat.
Tekst uchwały proponuje uzależnienie odstąpienia od ustalania odpłatności, częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności od kryterium dochodowego rodziny określonego w ustawie o pomocy społecznej i wystąpienia dodatkowych przyczyn życiowych uzasadniających zwolnienie z odpłatności.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-07-06
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-07-06 09:22
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-07 12:34

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 15046
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-07-08 11:48
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-14 15:24