BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIX/153/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2004r.

 

w sprawie: przekazania środków finansowych dla Miasta Poznania.

Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.01.142.1592 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami: Dz.U.02.62.558, Dz.U.02.113.984, Dz.U.02.200.1688, Dz.U.02.200.1688, Dz.U.02.214.1806, Dz.U.03.162.1568, Dz.U.02.153.1271, Dz.U.04.102.1055), oraz art. 111, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.03.15.148 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami: Dz.U.03.45.391, Dz.U.03.65.594, Dz.U.03.166.1611, Dz.U.03.189.1851, Dz.U.01.88.961, Dz.U.02.153.1271, Dz.U.03.96.874, Dz.U.04.19.177, Dz.U.04.93.890, Dz.U.00.122.1315, Dz.U.02.156.1300, Dz.U.03.166.1611, Dz.U.04.93.890) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Powiat Poznański przekazuje środki finansowe dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację niezbędnych celów na terenie powiatu poznańskiego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w wysokości 103.000 zł (słownie: sto trzy tysiące złotych).

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia stosownego porozumienia z Miastem Poznaniem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIX/153/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie: przekazania środków finansowych dla Miasta Poznania.

Przekazanie środków finansowych zapisanych w budżecie powiatu poznańskiego w dziale:
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - w wysokości 75.000 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne - w wysokości 10.000 zł
- Obrona Cywilna - w wysokości 18.000 zł
umożliwi realizację planowanych zadań przez Powiat Poznański w zakresie rozbudowy systemu komunikacji radiowej Miejskiego Stanowiska Kierowania poprzez zakup urządzenia do rejestracji i archiwizacji rozmów z jednostkami działającymi w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz zorganizowania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego na bazie pomieszczeń Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu planuje kontynuację rozpoczętych w ubiegłym roku niezbędnych prac remontowych.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 06.07.2004
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-07-06 10:09
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-07 12:58

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13867
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-07-08 11:48
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-24 14:52