BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIX/158/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2004r.

 

w sprawie: uchwalenia Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628 z późn. zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Program ochrony środowiska i Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Poznańskiego. Program ochrony środowiska i Plan gospodarki odpadami stanowią załączniki do niniejszej uchwały*.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIX/158/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 czerwca 2004r.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach, organ wykonawczy powiatu sporządza powiatowy program ochrony środowiska, którego część stanowi plan gospodarki odpadami, uwzględniając wymagania określone w ww. ustawach, a w szczególności: cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe niezbędne do osiągnięcia celów. Projekt powiatowego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa, a plan gospodarki odpadami także przez organy wykonawcze gmin z terenu powiatu.
Program ochrony środowiska i Plan gospodarki odpadami jest uchwalany przez Radę Powiatu, a następnie realizowany przez Zarząd Powiatu, który co 2 lata sporządza raport z ich wykonania.

* Załączniki do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 06.07.2004
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-07-06 10:52
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-08 11:48

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 14201
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-07-08 11:48
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-03-27 14:49