BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 639/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 sierpnia 2004r.
 
w sprawie:
zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy Kleszczewo.
Uchwała Nr 640/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 sierpnia 2004r.
 
w sprawie:
zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Kleszczewo.
Załącznik do Uchwały Nr 640/04
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-08-24 11:09
Uchwała Nr 641/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 sierpnia 2004r.
 
w sprawie:
zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Buk.
Załącznik do Uchwały Nr 641/04
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-08-24 11:33
Uchwała Nr 642/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 sierpnia 2004r.
 
w sprawie:
ustalenia, że przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego SKODA FELICIA nie doszedł do skutku ze względu na brak ważnych ofert.
Uchwała Nr 643/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 sierpnia 2004r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków bytowych wraz z pracami towarzyszącymi dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
2. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-09-03 14:01
Uchwała Nr 647/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 sierpnia 2004r.
 
w sprawie:
przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Banery