BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XX/159/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej gminie Pobiedziska na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pobiedziskach pn. "Dofinansowanie działalności Zespołu Pieśni i Tańca «Wiwaty» działającego przy Ośrodku Kultury i Sportu w Pobiedziskach".

Uchwała Nr XX/160/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia zarzutów zawartych w skardze p. ............................* zamieszkałego w Murowanej Goślinie, z dnia 28 czerwca 2004r.

Uchwała Nr XX/161/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
przyjęcia środków finansowych z Gminy Buk.

Uchwała Nr XX/162/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
przyjęcie środków finansowych z Gminy Tarnowo Podgórne.

Uchwała Nr XX/163/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
przyjęcia środków finansowych z Gminy Kleszczewo.

Uchwała Nr XX/164/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
przyjęcia środków finansowych z Gminy Dopiewo.

Uchwała Nr XX/165/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
przyjęcia środków finansowych z Gminy Czerwonak.

Uchwała Nr XX/166/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
przyjęcia środków finansowych z Gminy Suchy Las.

Uchwała Nr XX/167/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
przyjęcia środków finansowych z Gminy Pobiedziska.

Uchwała Nr XX/168/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg powiatowych.

załącznik do Uchwały Nr XX/168/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XX/168/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-09-06 13:44

Uchwała Nr XX/169/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XIX/153/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Miasta Poznania.

Uchwała Nr XX/170/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr XIX/156/II/2004 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie regulaminu dodatków płacowych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XX/171/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium Rady Powiatu Poznańskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Poznańskiego.

załącznik do Uchwały Nr XX/171/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XX/171/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-09-06 15:01

Uchwała Nr XX/172/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
założenia szkoły policealnej w Mosinie.

Uchwała Nr XX/173/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
zaciągnięcia zobowiązań dotyczących budowy i remontów dróg powiatowych w roku 2004.

Uchwała Nr XX/174/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
utworzenia środka specjalnego przy jednostce budżetowej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Uchwała Nr XX/175/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
przyznawania i przekazywania przez Powiat Poznański stypendiów socjalnych dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Poznańskiego.

załącznik do Uchwały Nr XX/175/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XX/175/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-09-06 15:30

Uchwała Nr XX/176/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
przyznawania i przekazywania przez Powiat Poznański stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Poznański.

załącznik do Uchwały Nr XX/176/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XX/176/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-09-06 15:37

Uchwała Nr XX/177/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
powołania Komisji Stypendialnej ds. oceny wniosków indywidualnych studentów w związku z wdrażaniem Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Uchwała Nr XX/178/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
powołania Komisji Stypendialnej ds. oceny wniosków indywidualnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Powiat Poznański, w związku z wdrażaniem Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Uchwała Nr XX/179/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przeznaczonej na sfinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Mała oczyszczalnia ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach".

Uchwała Nr XX/180/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
przyjęcia do realizacji zadania własnego Powiatu Mogileńskiego z zakresu pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Mogilno umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XX/181/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
nadania numerów porządkowych szkołom wchodzącym w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach oraz Zespołu Szkół w Mosinie.

Uchwała Nr XX/182/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
objęcia programem pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne uczniów z Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 maja w Pobiedziskach Letnisku.

Uchwała Nr XX/183/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r .

w sprawie:
zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2004.

Uchwała Nr XX/184/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004.

załączniki do Uchwały Nr XX/184/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r.

drukuj (załączniki do Uchwały Nr XX/184/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-09-07 09:01

Banery