BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXI/187/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 września 2004r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/136/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2004.

W wyniku dokonania przez Zarząd PFRON przydziału dodatkowych środków na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 określający wysokość środków finansowych z podziałem na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, o którym mowa w § 3 Uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXI/187/II/2004

Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 września 2004r.

W wyniku dokonanego przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podziału dodatkowej kwoty według algorytmu obowiązującego w 2004 r. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776, z późn. zm.) powiat poznański otrzymał dodatkowe środki w wysokości 588.919,00 zł.
W związku z obowiązkiem wykorzystania środków w roku kalendarzowym 2004, przeznacza się je w całości na rehabilitację społeczną w zakresie:
1. dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
2. dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
3. dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
Wysokość środków finansowych z podziałem na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2004 r. określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
Wobec powyższego, aby możliwe było wydatkowanie dodatkowych środków w 2004 r., konieczne jest podjęcie Uchwały przez Radę Powiatu określającą zadania i wysokość środków, na które zostaną one wykorzystane.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-10-06
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-10-06 12:48
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-19 11:24

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13354
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-19 14:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-23 15:16