BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXI/190/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 28 września 2004r.

 

w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej i rzeczowej z Gminy Mosina.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 10 z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, ze zmianami: Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2002 Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2002 Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002 Nr 153 poz. 1271), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Powiat Poznański przyjmuje następujące środki finansowe i materialne z Gminy Mosina, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/245/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 września 2004 r.:
1. kwotę 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na budowę sygnalizacji świetlnej dla przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych nr 32 602 i 32 605 we wsi Czapury i Krosno,
2. materiał w postaci kostki brukowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 32 605 we wsi Drużynka-Nowinki w ilości 440 m2 kostki brukowej grubości 6 cm i 280 m2 grubości 8 cm.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia stosownego Porozumienia z Gminą Mosina w sprawie ustalenia zasad realizacji zadań określonych w § 1.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXI/190/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 września 2004r.

W dniu 9 września 2004 r. Rada Miejska w Mosinie, podjęła Uchwałę nr XXX/245/04 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, której celem jest przekazanie materiałów na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 32 605 we wsi Drużyna–Nowinki (440 m2 kostki brukowej o grubości 6 cm i 280 m2 o grubości 8 cm), a także przekazanie środków finansowych w wysokości 30.000 zł na budowę sygnalizacji świetlnej dla przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych nr 32 602 i 32 605 we wsi Czapury i Krosno.
Podjęcie niniejszej uchwały, umożliwi wspólne finansowanie przedmiotowych inwestycji i zawarcie stosownego Porozumienia z Urzędem Miejskim w Mosinie, określającego zasady realizacji zadania.
Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-10-06
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-10-06 13:25
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-19 11:56

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13356
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-19 14:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-23 15:16