BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXI/195/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 września 2004r.

 

w sprawie: przekazania Powiatowi Gnieźnieńskiemu do realizacji zadania własnego Powiatu Poznańskiego z zakresu pokrywania kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Poznańskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 111 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Poznański przekazuje Powiatowi Gnieźnieńskiemu zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na pokrywaniu kosztów utrzymania małoletniej ur. 14.08.1990 r. i małoletniego ur. 09.08.1991 r. umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia stosownego porozumienia z Powiatem Gnieźnieńskim, w którym będą określone: zasady umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej, wysokość i zasady zwrotu świadczeń przeznaczonych na to zadanie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXI/195/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 września 2004r.

Na podstawie art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych również na terenie innego powiatu.
Powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, porozumienie w sprawie umieszczenia dzieci i wysokości wydatków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.
Szczegółowe zasady wysokości należnej rodzinie zastępczej pomocy pieniężnej oraz zasady zwrotu świadczeń przez Powiat Poznański określi porozumienie, które zostanie zawarte między powiatami na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i powyższej uchwały Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-10-06
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-10-06 14:26
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-19 13:22

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13351
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-19 14:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-23 15:16