BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXI/198/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 września 2004r.

 

w sprawie: nadania Zespołowi Szkół w Rokietnicy imienia Jadwigi i Władysława Zamoyskich.

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) i rozporzędzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624, ze zmianami) oraz art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Zespołowi Szkół w Rokietnicy ul. Szamotulska 24, nadaje się imię Jadwigi i Władysława Zamoyskich.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXI/198/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 września 2004r.

Dyrektor Wojciech Kaczmarek wystąpił w grudniu 2003 r. w imieniu Zespołu Szkół w Rokietnicy o opinię w sprawie kandydatów na patronów. Patronami mają zostać Jadwiga i Władysław Zamoyscy, zasłużeni dla Ziemi Wielkopolskiej. Dyrektor przeprowadził pełną procedurę związaną z nadaniem imienia, uzyskując pozytywne opinie rady rodziców, rady pedagogicznej oraz samorządów uczniowskich szkół składowych. Otrzymał na swój wniosek pozytywną opinię ze strony Zarządu.
Nadanie imienia Zespołowi Szkół w Rokietnicy umocni związek Szkoły z regionem, spowoduje utożsamianie społeczności uczniowskiej z wartościami reprezentowanymi przez Patronów, wyróżni Szkołę funkcjonującą w środowisku od 60 lat.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-10-07
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-10-07 08:38
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-19 13:53

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13353
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-19 14:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-23 15:16