BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXII/200/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 października 2004r.

w sprawie:
udzielenia Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2005 z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd.

Uchwała Nr XXII/201/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 października 2004r.

w sprawie: przeznaczenia kwoty 83.000 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), stanowiącej umorzenie przyznane w ramach umowy pożyczki Nr 79/P/Po/OA/O3 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie Planu Termomodernizacyjnego dla budynków Powiatu Poznańskiego w roku 2004 i 2005.

Uchwała Nr XXII/202/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 października 2004r.

w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004.

załączniki do Uchwały Nr XXII/202/II/2004 Rady Powiatu Poznańsiego z dnia 26 października 2004 r.

drukuj (załączniki do Uchwały Nr XXII/202/II/2004 Rady Powiatu Poznańsiego z dnia 26 października 2004 r.)

  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2004-11-05 13:40

Banery