BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXIII/203/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie:
ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie.

załączniki do Uchwały Nr XXIII/203/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 listopada 2004 r.

drukuj (załączniki do Uchwały Nr XXIII/203/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 listopada 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-12-09 11:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-22 10:09

Uchwała Nr XXIII/204/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie:
przyjęcia do realizacji zadania własnego Powiatu Sępoleńskiego z zakresu pokrywania kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Sępoleńskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XXIII/205/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego Miasta Poznania z zakresu pokrywania kosztów utrzymania dziecka z terenu Miasta Poznania umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XXIII/206/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie:
przyjęcia do realizacji zadania własnego Miasta Poznania z zakresu pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Miasta Poznania umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XXIII/207/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie:
przekazania Miastu Poznań do realizacji zadania własnego Powiatu Poznańskiego z zakresu pokrywania kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Poznańskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Poznań.

Uchwała Nr XXIII/208/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie:
przystąpienia przez Powiat Poznański do spółki pod nazwą Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka.

Uchwała Nr XXIII/209/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie:
zatwierdzenia zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004.

załącznik do Uchwały Nr XXIII/209/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 listopada 2004 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XXIII/209/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 listopada 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-12-09 12:30

Uchwała Nr XXIII/210/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie:
uchylenia Uchwały Nr XVII/134/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia
27 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na sfinansowanie Planu Termomodernizacyjnego dla budynków Powiatu Poznańskiego w roku 2004 i 2005.

Uchwała Nr XXIII/211/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie:
zaciągnięcia pożyczki przeznaczonej na pomoc na sfinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Owińskach".

Uchwała Nr XXIII/212/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XIV/119/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących budowy hali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu.

Uchwała Nr XXIII/213/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji.

Uchwała Nr XXIII/214/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie:
zmian budżetu Powiatu Poznańskie o na rok 2004.

załączniki do Uchwały Nr XXIII/214/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 listopada 2004 r.
 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-12-16 08:59

Banery