BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIII/209/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 listopada 2004r.

 

w sprawie: zatwierdzenia zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004.

Na podstawie art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z 2000 r. ze zm. – Dz. U. Nr 120, poz. 1268 z 2000 r., Dz. U. Nr 125, poz. 1363 z 2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z 2001 r., Dz. U. Nr 110, poz. 1189 z 2001 r., Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z 2003 r.), w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r., ze zm. – Dz. U. Nr 23, poz. 220 z 2002 r., Dz. U. Nr 62, poz. 558 z 2002 r., Dz. U. Nr 113, poz. 984 z 2002 r., Dz. U. Nr 200, poz. 1688 z 2002 r., Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2002 r.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmianę planu finansowego Powiatowego FunduszuGospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXIII/209/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2004r.

Konieczność zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wynika z różnicy pomiędzy planem przekazanym do Głównego Geodety Kraju, gdzie kwotę 45 000 zł ujęto w § 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych, natomiast w planie zatwierdzonym Uchwałą Rady kwotę tą ujęto w § 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych. Stąd konieczność doprowadzenia do zgodności tych planów.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-12-09
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-12-09 12:29
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-22 14:35

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9272
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-22 16:52
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-06-05 11:56