BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIII/210/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 listopada 2004r.

 

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XVII/134/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na sfinansowanie Planu Termomodernizacyjnego dla budynków Powiatu Poznańskiego w roku 2004 i 2005.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się uchylić Uchwałę Nr XVII/134/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na sfinansowanie Planu Termomodernizacyjnego dla budynków Powiatu Poznańskiego w roku 2004 i 2005.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXIII/210/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2004r.

Rezygnacja z pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Powiatowego Planu Termomodernizacyjnego wynika z braku pełnej kwoty koniecznej do kompleksowej realizacji inwestycji.
Rezygnacja dotyczy jedenastu z dwunastu zespołów obiektów.
Uchwała dotycząca zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na termomodernizację dwunastu obiektów tj.: Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Owińskach, wprowadzona zostanie oddzielnie.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-12-09
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-12-09 12:38
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-22 14:53

« wstecz

Banery