BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIII/212/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 listopada 2004r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/119/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących budowy hali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu.

Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zmienić § 1 i § 3 Uchwały Nr XIV/119/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących budowy hali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu.
2. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: "Rada Powiatu Poznańskiego postanawia zaciągnąć zobowiązania w zakresie budowy hali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu do kwoty 4.000.000 zł w latach 2004, 2005".
3. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie: "Zobowiązania, o których mowa w § 1 zostaną wydatkowane w roku 2004 do kwoty 1.528.300,00 zł, w tym 1.370.000,00 zł z dochodów budżetu Powiatu oraz 158.300,00 zł z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz do kwoty 2.471.700,00 zł w roku 2005, w tym 1.471.700,00 zł z dochodów budżetu Powiatu oraz 1.000.000,00 zł z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu".

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w § 1 Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXIII/212/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 listopada 2004r.

Kwota 3 510 tys. zł, zapisana w Uchwale Nr XIV/119/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących budowy hali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu obejmowała tylko budowę hali sportowej z zapleczem i terenowymi urządzeniami sportowymi i nie uwzględniała takich pozycji jak:
- projekt pracowni gastronomicznej,
- zmiany proj. wynikające z przesunięcia brył budynku,
- realizacja zmian wynikająca z przesunięcia brył budynku.
Pozycje te pojawiły się między innymi w trakcie realizacji I i II etapu budowy Szkoły i wynikają one zdążenia do zwiększenia funkcjonalności obiektu.
Na zwiększenie kosztu inwestycji wpływ miał także wzrost cen czynników cenotwórczych takich jak np.: stal.
W związku z powyższym, aby zrealizować inwestycję należy zwiększyć plan wydatków inwestycyjnych w latach 2004 i 2005 łącznie o kwotę 490.000,00 zł.
Niniejsza Uchwała uwzględnia zmniejszenie dofinansowania z MENiS o 41.700,00 zł w 2004 r. Zmiana ta wynika z wystawionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy, opiewającej na kwotę 1.158.300,00 zł (w tym w 2004 r. 158.300,00 zł).
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-12-09
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-12-09 12:52
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-22 15:22

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9027
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-22 16:52
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-04-08 14:04