BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIV/216/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2004r.

 

w sprawie: nabycia przez Powiat Poznański nieruchomości gruntowej położonej - m. Chomęcice, gm. Komorniki.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku ze zmianami: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002 Nr 62 poz. 558, Dz.U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002 Nr 200 poz. 1688, Dz.U. z 2002 Nr 200 poz. 1688, Dz.U. z 2002 Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2002 Nr 153 poz. 1271) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25b w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2000 roku Dz U. Nr 46 poz. 543 ze zmianami: Dz.U. z 2000 Nr 6 poz. 70, Dz.U. z 2001 Nr 129 poz. 1447, Dz.U. z 2001 Nr 154 poz. 1800, Dz.U. z 2002 Nr 25 poz. 253, Dz.U. z 2002 Nr 74 poz. 676, Dz.U. z 2002 Nr 126 poz. 1070, Dz.U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002 Nr 130 poz. 1112, Dz.U. z 2002 Nr 200 poz. 1682, Dz.U. z 2003 Nr 1 poz. 15, Dz.U. z 2002 Nr 240 poz. 2058, Dz.U. z 2003 Nr 80 poz. 720, Dz.U. z 2003 Nr 80 poz. 721, Dz.U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Dz.U. z 2003 Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2002 Nr 25 poz. 253, Dz.U. z 2002 Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2003 Nr 96 poz. 874, Dz.U. z 2003 Nr 124 poz. 1152, Dz.U. z 2003 Nr 203 poz. 1966, Dz.U. z 2003 Nr 217 poz. 2124, Dz.U. z 2004 Nr 6 poz. 39, Dz.U. z 2004 Nr 19 poz. 177, Dz.U. z 2004 Nr 91 poz. 870, Dz.U. z 2004 Nr 92 poz. 880, Dz.U. z 2002 Nr 25 poz. 253, Dz.U. z 2003 Nr 124 poz. 1152, Dz.U. z 2004 Nr 141 poz. 1492);

§ 1. Rada Powiatu Poznańskiego wyraża zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów: Gmina: Komorniki, obręb: Chomęcice, arkusz mapy: 2, działka nr: 416/1 o powierzchni 200 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr: 49780 Sądu Rejonowego w Poznaniu, stanowiącej własność ……………………….* zamieszkałego w Chomęcicach, przy ………………….*

§ 2. 1. Nabycie nieruchomości określonej w § 1 jest niezbędne na poszerzenie drogi powiatowej nr 32212, celem poprawy widoczności na skrzyżowaniu dróg gminnych z w/w drogą powiatową gdyż obecny stan zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
2. Nabycie działki nr 416/1 nastąpi za kwotę 10.100 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXIV/216/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 2004r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zwrócił się z pismem z dnia 19 listopada 2004 r. do Starostwa Powiatowego z prośbą o nabycie na własność Powiatu Poznańskiego części nieruchomości gruntowej: oznaczonej w ewidencji gruntów: Gmina: Komorniki, obręb: Chomęcice, arkusz 2, działka nr: 416, zapisanej w Księdze wieczystej nr: 49780 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, stanowiącej własność p. .................................* zamieszkałego w Chomęcicach, przy ...........................*
Przedmiotowa działka znajduje się w trójkącie widoczności i uniemożliwia dostateczną widoczność na skrzyżowaniu drogi 32212 z drogami gminnym, stwarzając tym samym zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Płatność za zakup powyższej nieruchomości nastąpi ze środków ujętych w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych.
Wydzielona pod drogę działka 416/1 niezbędna jest do poszerzenia drogi powiatowej nr 32212 w obrębie skrzyżowania, w celu poprawienia widoczności na skrzyżowaniu. Wobec powyższego, przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112 poz. 1198).

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-01-03
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-01-03 13:39
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-23 09:06

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12045
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-23 14:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15