BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIV/219/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2004r.

 

w sprawie: zatwierdzenia projektu zadań do wykonania, finansowanych z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2005.

Na podstawie art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 100, poz. 1086 z 2000r. ze zm. - Dz.U. Nr 120, poz. 1268 z 2000r., Dz.U. Nr 125, poz. 1363 z 2001r., Dz.U. nr 115, poz. 1229 z 2001r., Dz.U. Nr 110, poz. 1189 z 2001r., Dz.U. Nr 166, poz. 1612 z 2003r.), w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r., ze zm. - Dz.U. Nr 23, poz. 220 z 2002r., Dz.U. Nr 62, poz. 558 z 2002r., Dz.U. Nr 113, poz. 984 z 2002r., DZ.U. Nr 200, poz. 1688 z 2002r., Dz.U. Nr 214, poz. 1806 z 2002r.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zadania do wykonania, finansowane z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
1/ bieżące własne na zadania statutowe PODGiK związane z:
- prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
- uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- zakładanie osnów szczegółowych,
- zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
- przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
- ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.
2/ dokonanie przelewów redystrybucyjnych na WFGZGiK - w wysokości 10% uzyskanych przychodów i CFGZGiK - w wysokości 10% uzyskanych przychodów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXIV/219/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 2004
r.

Ujęte w uchwale i przewidziane do wykonania na rok 2005 zadania wynikają z Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i są to zadania rządowe wykonywane przez Starostę.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-01-03
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-01-03 14:23
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-23 10:04

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12052
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-23 14:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15