BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIV/220/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2004r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/248/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 września 2001r. w sprawie określenia warunków pracy i płacy powiatowego rzecznika konsumentów zmienionej uchwałą Nr XII/93/II/03 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28.10.2003r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 86 poz. 804 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33 poz.264 ze zm.) Rada Powiatu Poznańskiego stanowi co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Poznańskiego Nr XXXVI/248/2001 z dnia 25 września 2001 r. w sprawie: określenia warunków pracy i płacy powiatowego rzecznika konsumentów zmienionej uchwałą Nr XII/93/II/03 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28.10.2003 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1 Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów Panu Markowi Radwańskiemu przyznaje się wynagrodzenie brutto w wysokości 4000,76 zł (słownie: cztery tysiące złotych 76/100), na które składa się:
a) wynagrodzenie zasadnicze wg XVII kategorii zaszeregowania, w kwocie 3.047,00 zł (słownie: trzy tysiące czterdzieści siedem złotych),
b) dodatek funkcyjny wg stawki "4" tabeli stawek w kwocie 710,00 zł (słownie: siedemset dziesięć złotych),
c) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 8% w kwocie 243,76 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy złote 76/100).

2. Dodatek za wieloletnią pracę będzie wzrastał każdego roku o 1% z dniem 01.10 aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego".

§ 2. Pozostałe warunki stosunku pracy nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2004r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXIV/220/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 2004r.

Proponowane wynagrodzenie jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33 poz. 264 ze zm.).
Stosownie do zapisów art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 86 poz. 804 ze zm.) rada powiatu określa warunki pracy i płacy rzecznika konsumentów.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-01-03
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-01-03 14:30
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-23 10:19

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12106
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-23 14:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21