BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIV/221/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2004r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/136/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2004, zmienionej Uchwałą Nr XXI/187/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 września 2004r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88 poz. 808) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/136/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r., zmieniony Uchwałą Nr XXI/187/II/2004 z dnia 28 września 2004r., określający wysokość środków finansowych z podziałem na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXIV/221/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 2004r.

Uchwałami Nr XVII/136/II/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. i Nr XXI/187/II/2004 z dnia 28 września 2004 r. Rada Powiatu Poznańskiego określiła zadania, na które przeznaczono środki uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku.
W związku z koniecznością wykorzystania środków w roku kalendarzowym 2004 zaistniała konieczność przeniesienia niewykorzystanych środków z zakresu rehabilitacji zawodowej na rehabilitację społeczną oraz zmian w podziale środków rehabilitacji społecznej.
Stosownie do potrzeb niewykorzystane środki na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy oraz dotyczące dofinansowania sportu, kultury i rekreacji, przeznacza się na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
Niewykorzystane środki na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, przeznacza się na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
W świetle ponownego podziału środków PFRON na rok 2004, konieczne jest podjęcie Uchwały przez Radę Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-01-03
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-01-03 14:41
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-23 10:32

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12111
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-23 14:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21