BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIV/222/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2004r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/181/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie nadania numerów porządkowych szkołom wchodzącym w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach oraz Zespołu Szkół w Mosinie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 1 pkt 2 załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624, z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Paragraf 2 ust. 2 uchwały Nr XX/18l/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania numerów porządkowych szkołom wchodzącym w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach oraz Zespołu Szkół w Mosinie otrzymuje brzmienie:
"Gimnazjum specjalnemu wchodzącemu w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, ul. Kościelna 2 ustala się numer porządkowy 3".

§ 2. Pozostałe paragrafy uchwały Nr XX/181/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie nadania numerów porządkowych szkołom wchodzącym w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach oraz Zespołu Szkół w Mosinie pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXIV/222/II/2004

Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 2004r.

Burmistrz Gminy Mosina, Pani Zofia Springer zwróciła się z prośbą o zmianę numeracji gimnazjum (pismo z dnia 12 listopada 2004 r.) motywując swoją prośbę tym, iż gmina utworzyła drugie gimnazjum w zespole szkół mającym nr 2. w związku z tym, gimnazja prowadzone przez Gminę Mosina miałyby numery 1 i 3, a gimnazjum prowadzone przez Powiat Poznański nr 2. Dla zachowania kolejności numerów gimnazjów prowadzonych przez gminę zasadne jest dokonanie zmiany numeru gimnazjum powiatowego z 2 na 3.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-01-03
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-01-03 14:48
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-23 10:40

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12107
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-23 14:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21