BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIV/223/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2004r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez Starostę.

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. ) art. 111 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w sprawie weryfikacji i konwersji danych z informatycznej bazy danych prowadzonych przez Starostę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. 1. Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXIV/223/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 2004r.

Zadanie konwersji i weryfikacji danych nie jest zadaniem własnym powiatu - nie wynika także z żadnego przepisu prawa. Zadanie to ma związek z koniecznością przekazania lokalnych baz danych do Centralnej Bazy. Zadanie to wiąże się z koniecznością zasilania Centralnej Ewidencji Pojazdów z wykorzystaniem sieci satelitarnej. Wygenerowanie zbioru danych i dokonanie migracji stanowiło przedmiot umowy pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ośrodkiem Informatyki Wojewody Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na wsparcie procesu migracji i weryfikacji danych MSWiA zadeklarowało pomoc finansową, która zostanie uruchomiona w wyniku zawarcia porozumienia stanowiącego załącznik niniejszej uchwały.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-01-04
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-01-04 08:23
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-23 10:47

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12042
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-23 14:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15