BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIV/226/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2004r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/18/II/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie: wynagrodzenia Starosty Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego zmienionej uchwałą Nr XIII/101/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25.11.2003r.

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) i art. 20 ust. 1 i 3 i 21 ust. 1 ustawy dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33 poz. 264 ze zm.) Rada Powiatu Poznańskiego stanowi co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/18/II/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie: wynagrodzenia Starosty Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego zmienionej uchwałą Nr XIII/101/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25.11.2003 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"
§ 1 Staroście Poznańskiemu Panu Janowi Grabkowskiemu przyznaje się wynagrodzenie brutto, na które składa się:
a) wynagrodzenie zasadnicze, w kwocie 5.050,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych)
b) dodatek funkcyjny w kwocie 1.860,00 zł (słownie: tysiąc osiemset sześćdziesiąt złotych)
c) dodatek specjalny w wysokości 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego określonego w punktach a) i b) w kwocie 2.764,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote)

d) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1.010,00 zł (słownie: tysiąc dziesięć złotych)".

§ 2. Pozostałe warunki stosunku pracy nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2004r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-01-07
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-01-07 10:16
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-23 12:39

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12112
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-23 14:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21