BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 860/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 stycznia 2005r.

w sprawie:
opracowania układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

Załączniki do Uchwały Nr  860/05

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-02-25 12:27

Uchwała Nr 861/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 stycznia 2005r.

w sprawie:
opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2005.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-02-24 13:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2005-02-24 13:41
Uchwała Nr 862/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 stycznia 2005r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 863/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 stycznia 2005r.


w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 864/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 stycznia 2005r.

w sprawie:
podniesienia kapitału zakładowego spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie".

Uchwała Nr 865/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 stycznia 2005r. 

 w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-03-11 09:47
Uchwała Nr 866/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 stycznia 2005r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na remont Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-03-11 10:17

Uchwała Nr 867/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia stycznia 2005r.


w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej
z sektorem usług medycznych/paramedycznych.
2. Powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-03-11 13:23

Uchwała Nr 868/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 stycznia 2005r.

w sprawie:
przeprowadzenia rokowań na oddanie w dzierżawę kompleksu zabudowanych nieruchomości Powiatu Poznańskiego położonych w Lisówkach, gmina Dopiewo.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-03-01 11:04

Banery