BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVI/232/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 lutego 2005 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr III/10/II/2002 z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r. nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002 r. nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W § 3 uchwały wymienionej w tytule dodaje się pkt. 6 i 7, które otrzymują brzmienie:
"6. Członek Komisji – Jan Krzysztof Flaczyński,
 7. Członek Komisji – Adam Gabler".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXVI/232/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 lutego 2005r.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) w skład komisji rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów reprezentowanych w Radzie Powiatu. Z uwagi na fakt, iż jeden z klubów nie miał swojego przedstawiciela w komisji należało dokonać zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie, w związku ze wzrastającą ilością spraw rozpatrywanych przez Komisję Rewizyjną, koniecznym stało się zwiększenie składu komisji dla szybszego i sprawniejszego ich rozpatrywania. Należy zwrócić również uwagę, że zgodnie z Regulaminem Działania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego, stanowiącym załącznik do Statutu Powiatu Poznańskiego, zespoły kontrolujące powinny składać się z trzech członków komisji, co aktualnie, przy dużej ilości spraw jest niemożliwe.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-03-02
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-03-02 13:30
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-13 10:57

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8584
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-13 12:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-06-05 15:30