BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

STANOWISKO RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

 

w sprawie: poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Poznańskim.

Jednym z ustawowych zadań nałożonych na samorząd powiatowy jest podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Mając na względzie wielką liczbę czynników wpływających na stan bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Rada Powiatu Poznańskiego zwraca szczególną uwagę na kilka z nich.

1. Rada Powiatu Poznańskiego przyjmuje informację Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie Powiatu Poznańskiego.

2. Rada Powiatu Poznańskiego przyjmuje informację Starosty Poznańskiego o pracach Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Poznańskiego w 2004 roku.

3. Rada Powiatu Poznańskiego apeluje do wszystkich organów administracji państwowej i samorządowej, w szczególności do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, o dołożenie wszelkich starań zmierzających do pozyskania niezbędnych środków finansowych na remont siedziby Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

4. Rada Powiatu Poznańskiego zwraca się z apelem do odpowiednich podmiotów o podjęcie działań umożliwiających budowę nowego Komisariatu Policji w Czerwonaku.

5. Rada Powiatu Poznańskiego apeluje do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie przez rząd prac nad rozwiązaniami prawnymi:

§ umożliwiającymi karanie w trybie przyspieszonym sprawców przestępstw złapanych "na gorącym uczynku",

§ wyłączającymi możliwość sprzedaży części samochodowych na zasadzie tzw. "handlu okrężnego",

§ nakazującymi dokonywanie napraw powypadkowych samochodów wyłącznie w oparciu o nowe części zamienne.

6. Rada Powiatu Poznańskiego zwraca się do wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za wychowanie dzieci i młodzieży z propozycją współpracy w celu ograniczenia przestępczości nieletnich oraz przestrzegania przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii.

7. Rada Powiatu Poznańskiego docenia zaangażowanie Gmin Powiatu Poznańskiego w działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego i apeluje o dalsze aktywne wspieranie działań Policji i Straży Pożarnej.

8. Rada Powiatu Poznańskiego zwraca się do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o dalsze aktywne wpieranie sprzętowe i szkoleniowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Poznańskiego.

9. Rada Powiatu Poznańskiego apeluje o kontynuację działań w celu poprawy warunków służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 w Mosinie oraz deklaruje swoje zaangażowanie na rzecz rozbudowy strażnicy.

10. Rada Powiatu Poznańskiego wnosi, by Starosta Poznański przed wydaniem decyzji pozwolenie na budowę obiektu mogącego stanowić zagrożenie bezpieczeństwa  i porządku publicznego wystąpił o opinię do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-03-02
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-03-02 14:37
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-13 12:43

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8914
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-13 12:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40