BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

 

Uchwała Nr 920/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 marca 2005r. 

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na organizację konkursu fotograficznego "Wiosenne pejzaże".

 

Uchwała Nr 921/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 marca 2005r. 

w sprawie:
uczestnictwa Powiatu Poznańskiego w charakterze Partnera w programie "INVEST IN WIELKOPOLSKA" 2005.
Uchwała Nr 922/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 marca .2005r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 834/05 w sprawie wprowadzenia Rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2005.
Uchwała Nr 923/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 marca 2005r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 924/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 marca 2005r. 

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na publikację ogłoszeń w prasie.

Uchwała Nr 925/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 marca 2005r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych (2 części) na: 1) przygotowanie Starostwa Powiatowego w Poznaniu do certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zwanego "SZJ" zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000 (PN EN ISO 9001:2001) wspomaganego narzędziami informatycznymi w zakresie tworzenia procesów, dokumentacji, ich dystrybucji, wprowadzania, modyfikacji i informowania o zmianach; 2) dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zwanego "SEOD".
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-07-14 10:09


Uchwała Nr 926/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 marca 2005r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjno _ kartograficznych związanych z: opracowaniem bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie budynków i użytków gruntowych dla obrębów, które posiadają opracowaną bazę danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej dla gmin:
- zadanie nr 1: Gmina: Kórnik Obręb: Żerniki Gmina: Pobiedziska Obręby: Biskupice i Jerzykowo Gmina: Swarzędz Obręby: Garby, Bogucin, Gortatowo, Gruszczyn, Jasin, Karłowice, Kobylnica, Kruszewnia, Łowęcin, Puszczykowo Zaborze, Rabowice, Sarbinowo, Sokolniki Gwiazdowskie, Uzarzewo, Uzarzewo Katarzynki, Wierzenica, Wierzonka, Paczkowo, Zalasewo.
- zadanie nr 2: Gmina: Stęszew Obręby: Będlewo, Dębienko, Drożdżyce, Jeziorki, Krąpiewo, Łódź, Mirosławki, Modrze, Piekary, Rybojedzko, Sapowice, Skrzynki, Słupia, Srocko Małe, Strykowo, Tomice, Tomiczki, Trzebaw, Witobel, Wronczyn, Zamysłowo.
- zadanie nr 3: Gmina: Tamowo Podgórne Obręby: Batorowo, Ceradz Kościelny, Góra, Jankowice, Kokoszczyn, Lusowo, Lusówko (część), Ottawo, Rumianek, Sady, Sierosław, Swadzim, Tamowo Podgórne, Wysogotowo.
- zadanie nr 4: Gmina: Rokietnica Obręby: Bytkowo, Cerekwica, Kiekrz, Kobylnica, Krzyszkowo, Mrowino, Napachanie, Przybroda, Rokietnica, Rostworowo, Sobota, Żydowo.
- zadanie nr 5: Gmina: Suchy Las Obręby: Biedrusko, Chludowo, Suchy Las, Zielątkowo, Złotkowo, Złotniki.(powiat poznański, województwo wielkopolskie)
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.


Uchwała Nr 927/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 marca 2005r. 

w sprawie:
ufundowania nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu Czytelniczego "Mól książkowy".
Uchwała Nr 928/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 marca 2005r.

w sprawie:
dofinansowania VIII Integracyjnych Zawodów w Czwórboju Lekkoatletycznym organizowanych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
Uchwała Nr 929/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21.03.2005 roku 

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na koszty związane z organizacją Konkursu Matematycznego przeprowadzonego przez Szkołę Podstawową w Suchym Lesie.
Uchwała Nr 930/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 marca 2005r. 

w sprawie:
wyrażenia zgody na powołanie inspektora nadzoru budowlanego do inwestycji - remont Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym, w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Uchwała Nr 931/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 marca 2005r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Banery