BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXVIII/248/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2005r.

w sprawie:
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Poznańskiego za 2004 rok.

Uchwała Nr XXVIII/249/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2005r.

w sprawie:
wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół w Bolechowie.

Uchwała Nr XXVIII/250/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2005r.

w sprawie:
włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej do Zespołu Szkół w Rokietnicy.

Uchwała Nr XXVIII/251/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2005r.

w sprawie:
udzielenia Powiatowemu Urzędowi Pracy w Poznaniu bonifikaty od opłaty rocznej za lata 2005, 2006 z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd.

Uchwała Nr XXVIII/252/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2005r.

w sprawie:
powierzenia Gminie Buk zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta.

Uchwała Nr XXVIII/253/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2005r.

w sprawie:
powierzenia Gminie Kostrzyn zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta.

Uchwała Nr XXVIII/254/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2005r.

w sprawie:
powierzenia Gminie Kórnik zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta.

Uchwała Nr XXVIII/255/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2005r.

w sprawie:
powierzenia Gminie Mosina zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta.

Uchwała Nr XXVIII/256/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2005r.

w sprawie:
powierzenia Gminie Murowana Goślina zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta.

Uchwała Nr XXVIII/257/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2005r.

w sprawie:
powierzenia Gminie Pobiedziska zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta.

Uchwała Nr XXVIII/258/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2005r.

w sprawie:
powierzenia Gminie Stęszew zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta.

Uchwała Nr XXVIII/259/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2005r.

w sprawie:
powierzenia Gminie Swarzędz zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta.

Uchwała Nr XXVIII/260/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2005r.

w sprawie:
powierzenia miastu Puszczykowo zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta.

Uchwała Nr XXVIII/261/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2005r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Poznański prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym Gminie Tarnowo Podgórne.

Uchwała Nr XXVIII/262/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2005r.

w sprawie:
skargi p. ……………*, zamieszkałego we wsi ……………* gmina Pobiedziska, na bezczynność Starosty Poznańskiego.

Uchwała Nr XXVIII/263/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2005r.

w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

Banery