BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXIX/264/II/05
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 maja 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia Projektu pt. "Lepszy start" opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet I "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej", Działanie 1.2 "Perspektywy dla młodzieży".

Uchwała Nr XXIX/265/II/05
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 maja 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia Projektu pt. "Powrót do pracy" opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet I "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej", Działanie 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia".

Uchwała Nr XXIX/266/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 maja 2005r.

w sprawie:
przekształcenia prowadzonych przez Powiat Poznański dotychczasowych szkół policealnych i pomaturalnych w szkoły policealne nowego typu.

załącznik do uchwały nr XXIX/266/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 maja 2005 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr XXIX/266/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 maja 2005 r.)

  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2005-06-07 12:50

Uchwała Nr XXIX/267/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 maja 2005r.

w sprawie:
uchylenia Uchwały Nr XXIII/211/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki przeznaczonej na pomoc na sfinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Owińskach".

Uchwała Nr XXIX/268/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 maja 2005r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXVII/244/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na sfinansowanie Planu Termomodernizacyjnego dla budynków Powiatu Poznańskiego w roku 2005 i 2006.

Uchwała Nr XXIX/269/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 maja 2005r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na sfinansowanie Termomodernizacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
ul. Przemysława 9.

Uchwała Nr XXIX/270/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 maja 2005r.

w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

Banery