BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIX/264/II/05
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 31 maja 2005r.

 

w sprawie: zatwierdzenia Projektu pt. "Lepszy start" opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet I "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej", Działanie 1.2 "Perspektywy dla młodzieży".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Projekt pt. "Lepszy start" opracowany w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet I "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej", Działanie 1.2 "Perspektywy dla młodzieży", schemat a) "Wspieranie młodzieży na rynku pracy", ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

§ 2. Na potrzeby przystąpienia do konkursu, złożenia wniosku i realizacji Projektu zabezpiecza się środki finansowe z budżetu powiatu poznańskiego, zawarte w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, niezbędne do realizacji Projektu, a zwłaszcza na pokrycie kosztów audytu Projektu.

§ 3. Całkowita wartość Projektu realizowanego w latach 2005 – 2006 wynosić będzie 1.954.538 PLN.
- 72,6% wartości Projektu będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. 1.418.995 PLN (2005r. - 1.068.218PLN, 2006r. - 350.777PLN)
- 27,4% wartości Projektu będzie stanowił wkład własny Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, tj. 535.543 PLN (2005r. - 403.156PLN, 2006r. - 132.387PLN). Na wkład własny składać się będzie część budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w wysokości 43.539 PLN (2005r. - 27.640PLN, 2006r. - 15.899PLN) oraz 492.004 PLN (2005r. - 375.516PLN, 2006r. - 116.488PLN) z limitu środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Gospodarki i Pracy dla powiatu poznańskiego na rzecz aktywizacji bezrobotnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXIX/264/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 maja 2005r.

Adresatem Projektu pt. "Lepszy start" jest bezrobotna młodzież poniżej 25 roku życia zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w okresie do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół. W Projekcie założono realizację takich działań jak: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże oraz przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które będzie poprzedzone szkoleniem z zakresu uruchomienia i prowadzenia własnej firmy oraz wsparte pokryciem kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczącego działalności gospodarczej. Działania te mają na celu zwiększyć szansę zatrudnienia wśród młodzieży, wyrobić umiejętność samodzielnego poruszania się po rynku pracy i umożliwić uzyskanie nowych, bądź podniesienie posiadanych kwalifikacji. Dla najbardziej kreatywnych i wykazujących chęci prowadzenia własnej firmy zaplanowano przyznanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Zgodnie z Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich i jego Uzupełnieniem, 72,6% całkowitego kosztu Projektu będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 27,4% stanowić będzie wymagany w konkursie wkład własny projektodawcy. Na wkład własny składać się będzie część budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników PUP zaangażowanych w realizację Projektu oraz z limitu środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Gospodarki i Pracy dla powiatu poznańskiego na rzecz aktywizacji bezrobotnych. Ponadto Projekt przewiduje audyt, którego koszt wyniesie 38.300PLN, który będzie w całości refundowany ze środków EFS. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację Projektu w latach 2005-2006.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 07.06.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-06-07 12:40
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-15 13:36

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6379
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-16 12:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-11 15:12