BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXX/273/II/2005
RADA POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2005r.

 

w sprawie: przekazania gminie Pobiedziska kwoty 3500 zł dla Zespołu Szkół w Jerzykowie.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 111 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zmianami) oraz uchwały Nr 914/2005 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków budżetowych 2005 r. na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w dziedzinie oświaty przez organizacje pozarządowe, podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Poznańskiego wyraża zgodę na przekazanie Gminie Pobiedziska kwoty 3 500zł (trzy tysiące pięćset złotych) w celu dofinansowania zadań:
1. zorganizowanie wypoczynku letniego pod hasłem "Lato z siatkówką",
2. zorganizowanie Powiatowego Konkursu Informatycznego "Pomoc dydaktyczna", realizowanych przez Zespół Szkół w Jerzykowie, ul. Spokojna 3, Biskupice.

§ 2. Na zadania określone w § 1 pkt 1 i 2, Powiat Poznański przeznacza środki w łącznej kwocie 3 500 zł (trzy tysiące pięćset złotych).

§ 3. 1. Szczegółowe warunki i tryb przekazania środków, o których mowa w § 1 określa porozumienie zawarte pomiędzy powiatem a gminą, będące załącznikiem do uchwały.
2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXX/273/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

W związku z uchwałą Nr 914/2005 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków budżetowych 2005 r. na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w dziedzinie oświaty przez organizacje pozarządowe, podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, przeznaczono kwotę 3500 zł dotacji na organizację Powiatowego Konkursu Informatycznego oraz wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pobiedziska.
Dotacja udzielona zostanie gminie z zaplanowanych na ten cel środków oświatowych, dział 801-80195 § 2710, na zasadach określonych w porozumieniu.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-07-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-07-05 13:35
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-17 10:13

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13810
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-17 10:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15