BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXX/274/II/2005
RADA POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2005r.

 

w sprawie: powierzenia prowadzenia sezonowego schroniska młodzieżowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie, gminie Kórnik.

Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 2 pkt 3 i art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Powiatu wyraża zgodę na powierzenie Gminie Kórnik w roku 2005 w okresie wakacji letnich (lipiec-sierpień) prowadzenie sezonowego schroniska młodzieżowego funkcjonującego przy szkole podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie, ul. Armii Krajowej 11.

§ 2. Na zadanie określone w § 1 Powiat Poznański przeznacza kwotę 4 000 zł (cztery tysiące złotych).

§ 3. 1. Szczegółowe warunki prowadzenia schroniska określa porozumienie zawarte pomiędzy gminą a powiatem, będące załącznikiem do uchwały.
2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXX/274/II/2005

Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

Zgodnie z art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zakładanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych, do których zaliczane są szkolne schroniska młodzieżowe, należy do zadań własnych powiatu.
Określenie warunków działalności sezonowego schroniska młodzieżowego zależy wyłącznie od porozumienia zawartego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, gminą a powiatem.
W roku 2001 rozporządzenie dot. subwencji oświatowej wprowadziło wagę na prowadzenie schronisk młodzieżowych. Subwencja dla Powiatu Poznańskiego w części "C" (zadania pozaszkolne), zawiera środki na prowadzenie schronisk młodzieżowych.
W związku z powyższym, Zarząd proponuje przyznać dotację w wysokości 4 000 zł na 2 miesiące działalności schroniska (koszty wynagrodzenia i zakupu wyposażenia).

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-07-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-07-05 14:18
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-16 14:13

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13803
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-17 10:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15