BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁY Nr XXX/276/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2005r.

 

w sprawie: przekazania dotacji celowej do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Na podstawie art. 13, ust. 3 i 4c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. Nr 7, poz. 58 z 2002r. z późniejszymi zmianami: Dz.U.01.100.1084, Dz.U.02.74.676, Dz.U.02.115.996, Dz.U.02.19.185, Dz.U.02.113.984, Dz.U.02.200.1688, Dz.U.01.110.1189, Dz.U.02.81.731, Dz.U.02.200.1688, Dz.U.03.130.1188, Dz.U.03.137.1302, Dz.U.02.176.1457, Dz.U.03.113.1070, Dz.U.03.166.1609, Dz.U.03.192.1873, Dz.U.03.90.844, Dz.U.03.130.1190, Dz.U.03.210.2036, Dz.U.04.179.1842, Dz.U.04.171.1800, Dz.U.04.210.2135, Dz.U.04.273.2703, Dz.U.04.277.2742, Dz.U.05.10.70), oraz art. 111, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003r. z późniejszymi zmianami: Dz.U.03.45.391, Dz.U.03.65.594, Dz.U.03.166.1611, Dz.U.03.189., Dz.U.01.88.961, Dz.U.02.153.1271, Dz.U.03.96.874, Dz.U.04.19.177, Dz.U.04.93.890, Dz.U.00.122.1315, Dz.U.02.156.1300, Dz.U.03.166.1611, Dz.U.04.93.890, Dz.U.04.123., Dz.U.04.121.1264, Dz.U.04.210.2135, Dz.U.04.273.2703) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Powiat Poznański przekazuje dotację celową w wysokości 110.000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Komendą Miejską Policji w Poznaniu porozumienia określającego sposób przekazania dotacji i jej rozliczenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXX/276/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

w sprawie: przekazania dotacji celowej do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Przekazanie środków finansowych zapisanych w budżecie powiatu poznańskiego w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji w wysokości 110.000,00 zł umożliwi Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu technicznego dla komisariatów policji z terenu powiatu poznańskiego oraz modernizację Komisariatu Policji w Suchym Lesie w ramach programu "Otwarty Komisariat".
W ramach zakupu wyposażenia i sprzętu technicznego Komenda Miejska Policji planuje zakup w kategoriach:
1. Sprzęt informatyczny
- radiotelefon przenośny – 5 szt.
- zestaw komputerowy – 16 szt.
- czytnik kart – 3 kpl
- drukarka – 16 szt.
- drukarka sieciowa – 4 szt.
2. Program "NIELAT"
- aparat cyfrowy – 6 szt.
- karta pamięci – 1 szt.
3. Sprzęt kwaterunkowy
- stolik pod komputer – 60 szt.
- stolik do prezentacji multimedialnej – 4 szt.
4. Sprzęt techniki kryminalistycznej
- projektor multimedialny – 1 szt.
- wykrywacz metali – 1 szt.

W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-07-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-07-05 14:29
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-17 08:57

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13921
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-17 10:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-30 15:16