BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXX/277/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2005r.

 

w sprawie: przekazania środków finansowych dla Miasta Poznania z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Na podstawie: art. 4, ust. 1, pkt 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.01.142.1592 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami: Dz.U.02.62.558, Dz.U.02.113.984, Dz.U.02.200.1688, Dz.U.02.200.1688, Dz.U.02.214.1806, Dz.U.03.162.1568, Dz.U.02.153.1271, Dz.U.04.102.1055, Dz.U.02.214.1806), oraz art. 111, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.03.15.148 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami: Dz.U.03.45.391, Dz.U.03.65.594, Dz.U.03.166.1611, Dz.U.03.189., Dz.U.01.88.961, Dz.U.02.153.1271, Dz.U.03.96.874, Dz.U.04.19.177, Dz.U.04.93.890, Dz.U.00.122.1315, Dz.U.02.156.1300, Dz.U.03.166.1611, Dz.U.04.93.890, Dz.U.04.123., Dz.U.04.121.1264, Dz.U.04.210.2135, Dz.U.04.273.2703) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Powiat Poznański przekazuje środki finansowe dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację niezbędnych celów na terenie powiatu poznańskiego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w wysokości 115.000 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych).

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia porozumienia z Miastem Poznań w sprawie ustalenia zasad przekazania i rozliczenia powyższych środków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXX/277/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

w sprawie: przekazania środków finansowych dla Miasta Poznania z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Przekazanie środków finansowych zapisanych w budżecie powiatu poznańskiego w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 115.000,00 zł umożliwi Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu:
- kontynuację prac remontowo-modernizacyjnych w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bolechowie - wymiana stolarki okiennej,
- częściową termoizolację budynku wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krzesinach, w której działa Ośrodek Szkolenia OSP powiatu poznańskiego. Część kosztów termoizolacji budynku pokryje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
W Ośrodku Szkolenia OSP odbywają się kursu podstawowe i specjalistyczne dla druhów-ochotników. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6 w Krzesinach jest również jedyną posiadającą komorę dymową wykorzystywaną do ćwiczeń przez druhów z jednostek OSP powiatu poznańskiego.
W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-07-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-07-05 14:32
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-17 09:06

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13809
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-17 10:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15