BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXX/278/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2005r.

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stęszew z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sań lodowych wraz z 2 kompletami suchych skafandrów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie.

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami: Dz.U.02.62.558, Dz.U.02.113.984, Dz.U.02.200.1688, Dz.U.02.200.1688, Dz.U.02.214.1806, Dz.U.03.162.1568, Dz.U.02.153.1271, Dz.U.04.102.1055, Dz.U.02.214.1806) oraz art. 111 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami: Dz.U.03.45.391, Dz.U.03.65.594, Dz.U.03.166.1611, Dz.U.03.189., Dz.U.01.88.961, Dz.U.02.153.1271, Dz.U.03.96.874, Dz.U.04.19.177, Dz.U.04.93.890, Dz.U.00.122.1315, Dz.U.02.156.1300, Dz.U.03.166.1611, Dz.U.04.93.890, Dz.U.04.123., Dz.U.04.121.1264, Dz.U.04.210.2135, Dz.U.04.273.2703) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Poznańskiego wyraża zgodę na udzielenie pomocy finansowej Gminie Stęszew z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 9.000 zł (słownie dziewięć tysięcy złotych), stanowiącą 45% kosztów zakupu sań lodowych i 100% zakupu 2 kompletów suchych skafandrów, na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu poprzez wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w niezbędny sprzęt do całorocznego ratownictwa wodnego.

§ 2. Środki finansowe pochodzić będą z działu 75495 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pozostała działalność.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia stosownego porozumienia z Gminą Stęszew w sprawie ustalenia zasad przekazania i rozliczenia powyższych środków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXX/278/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stęszew z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sań lodowych wraz z 2 kompletami suchych skafandrów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie.

Ochotnicza Straż Pożarna ze Strykowa wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie przez Powiat Poznański w wysokości 2.000,00 zł zakupu sań lodowych służących do ratowania osób, pod którymi załamała się pokrywa lodowa. Sanie umożliwiają również udzielanie pomocy osobom topiącym się. Komenda Miejska PSP potwierdziła zasadność wniosku.
Biorąc również pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiednich środków ochrony osobistej ratownika wskazanym jest zakup 2 kompletów suchych skafandrów umożliwiających podejmowanie działań ratowniczych w każdych warunkach pogodowych.
W uzgodnieniu z Wydziałem Operacyjno-Rozpoznawczym KM PSP ustalono listę jednostek OSP z terenu powiatu poznańskiego, które docelowo powinny posiadać deskę lodową (wg. skazanej kolejności): OSP Strykowo, OSP Tarnowo Podgórne, OSP Kórnik, OSP Pobiedziska, OSP Murowana Goślina, OSP Swarzędz, OSP Kostrzyn, OSP Buk.
Zakup sań lodowych dla wskazanych jednostek OSP w perspektywie kilkuletniej pozwoli na systematyczne zwiększanie stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu poznańskiego wypoczywających nad akwenami wodnymi.
W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-07-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-07-05 14:33
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-17 09:17

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13811
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-17 10:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15