BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXX/280/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2005r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/68/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 czerwca 2003 roku, w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 116 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/68/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach Powiatu Poznańskiego punkty 1 i 2 § 4 otrzymują brzmienie:
1. Jezioro Bnińskie, gm. Kórnik w godz. od 14.00 do 20.00 w środę, czwartek, piątek, sobotę i niedzielę, w odległości nie mniejszej niż 80 m od brzegu jeziora oraz kąpielisk;
2. Jezioro Kórnickie, gm. Kórnik w godz. od 14.00 do 20.00 w piątek, sobotę i niedzielę, w odległości nie mniejszej niż 80 m od brzegu jeziora oraz kąpielisk - z wykluczeniem używania skuterów wodnych oraz ślizgaczy;
natomiast dotychczasowy punkt 2 przybiera numer 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXX/280/II/2005

Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

Rada Powiatu Poznańskiego uchwałą z dnia 24 czerwca 2003 roku wprowadziła zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach Powiatu Poznańskiego.
Postanowienia niniejszej uchwały mają na celu ograniczenie nadmiernego hałasu na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a także zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywającym nad jeziorami oraz ochronę środowiska przyrodniczego.
Dla umożliwienia uprawiania sportów motorowodnych pozostawiono na terenie powiatu wiele jezior, które nie zostały objęte ww. zakazem, a także zezwolono na używanie sprzętu motorowodnego na niektórych jeziorach objętych zakazem, przy spełnianiu określonych warunków. Warunki te zostały określone głównie na podstawie informacji i wniosków otrzymanych od poszczególnych gmin, m.in. gminy Kórnik.
Pismem z dn. 17.05.2005 r., Burmistrz Gminy Kórnik wnioskuje o zmianę zapisu przedstawionej uchwały w odniesieniu do Jeziora Kórnickiego.
Zmiana ta dotyczy warunków dopuszczenia używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na ww. jeziorze i polega na zmniejszeniu ilości dni w których można z ww. jednostek korzystać oraz na wykluczeniu używania skuterów wodnych oraz ślizgaczy.
Przesłanką do wprowadzenia ww. zmiany są skargi mieszkańców m. Kórnik oraz ludzi wypoczywających nad Jeziorem Kórnickim na zachowania użytkowników jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi wysokoobrotowymi.
Przedstawiona propozycja zmiany zapisu przedstawionej uchwały w odniesieniu do Jeziora Kórnickiego została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kórniku.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-07-06
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-07-06 12:26
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-17 09:59

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13804
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-17 10:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15