BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXX/283/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2005r.

 

w sprawie: skargi p. ................................* ze wsi Białęgi, gmina Murowana Goślina, na działalność Starosty Poznańskiego.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 229 pkt 4 - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 zm.: Dz. U. z 2001 r. Nr 49 poz. 509; Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 169 poz. 1387; Dz. U. z 2003 r. Nr 130 poz. 1188; Nr 170 poz. 1660; Dz. U. z 2004 r. Nr 162 poz. 1692) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wyniki pracy z rozpatrzenia sprawy przekazanej Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego (protokół z rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały).**

§ 2. Rada Powiatu Poznańskiego uznaje, że skarga p. ……………………* jest zasadna.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXX/283/II/2005

Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

Skarga p. ………………………* z dnia 3.03.2005 r. przekazana została Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego p. Grzegorza Wasielewskiego. Komisja Rewizyjna badała skargę na podstawie uchwały nr XXIV/218/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego na rok 2005, która w § 3 upoważnia Przewodniczącego Rady do zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrywania skarg dla których organem właściwym do rozpatrzenia jest Rada Powiatu.
Komisja rozpatrywała sprawę na podstawie zebranych materiałów oraz złożonych na posiedzeniu komisji w dniu 17 maja 2005 r. wyjaśnień przez pana Krzysztofa Generalczyka – dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz przez pana Mieczysława Rozalę – inspektora w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Na posiedzeniu był też obecny pan ………………*, który potwierdził brak odpowiedzi na kierowane do Starostwa i Starosty pisma. Komisja otrzymała od pana …………………* ksera potwierdzeń nadania listów w Urzędzie Pocztowym w Murowanej Goślinie. Wynika z nich, że pismo Rady Sołeckiej z dnia 13 marca 2004 r. nadane zostało w dniu 7 kwietnia 2004 r., a pismo z dnia 13 grudnia 2004 r. nadane zostało w tym samy dniu. Komisja otrzymała też ksero postanowienia Starosty Poznańskiego z dnia 20.04.2004 r. (znak WŚ.VII.7648-18/04) o przekazaniu sprawy zawartej w skardze z dnia 19.03.2004 r. do Wojewody Wielkopolskiego. Na postanowieniu jest adnotacja, że kopie postanowienia otrzymuje do wiadomości p. …………………* Komisja nie otrzymała dowodu nadania kopii postanowienia do adresata a pan ………………* stwierdził, że dokumentu takiego nie otrzymał. Stwierdził to w kolejnym piśmie z dnia 3.03.2005 r. skierowanym do pana Grzegorza Wasielewskiego Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego. Pismo przekazane zostało Komisji Rewizyjnej. O przekazaniu sprawy Wojewodzie Wielkopolskiemu pan …………………* dowiedział się dopiero z pisma Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 24.02.2005 r. (znak WŚ.VII.7359-10/05) skierowanym do niego po złożeniu skargi z dnia 3.02.2005 r. i przekazaniu jej do wiadomości Staroście Poznańskiemu.
Komisja stwierdza, że na skargę z dnia 13 grudnia 2004 r. skierowaną do Starosty Poznańskiego pana Jana Grabkowskiego pan …………………* nie otrzymał odpowiedzi ani też nie został zawiadomiony, że część podnoszonych w skardze spraw leży  w kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, któremu te sprawy przekazano.
W oparciu o zebrane w sprawie materiały i złożone wyjaśnienia Komisja Rewizyjna uznała, że skarga p. …………………* jest zasadna.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

** Protokół do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-07-06
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-07-06 12:42
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-17 10:26

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13805
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-17 10:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15