BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXXI/285/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 lipca 2005r.

w sprawie:
uchylenia Uchwały Nr XXVII/246/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: zawarcia umowy na zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja obiektów będących własnością Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XXXI/286/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 lipca 2005r.

w sprawie:
zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego".

Uchwała Nr XXXI/287/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 lipca 2005r.

w sprawie:
przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego".

Uchwała Nr XXXI/288/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 lipca 2005r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXVI1/245/I1/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: zawarcia umów, których przedmiotem są:
a) zaciągnięcia pożyczki,
b) uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na sfinansowanie Termomodernizacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Uchwała Nr XXXI/289/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 lipca 2005r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXVI/235/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2005.

Uchwała Nr XXXI/290/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 lipca 2005r.

w sprawie:
nabycia przez Powiat Poznański udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 i w prawie własności budynku.

Uchwała Nr XXXI/291/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 lipca 2005r.

w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

Uchwała Nr XXXI/292/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 lipca 2005 r.

w sprawie: stanowiska Rady Powiatu Poznańskiego w przedmiocie wystąpienia Prokuratora Rejonowego Poznań -Nowe Miasto oraz Prokuratora Rejonowego Poznań -Wilda

Banery