BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXI/285/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 lipca 2005r.

 

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVII/246/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: zawarcia umowy na zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja obiektów będących własnością Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się uchylić Uchwałę Nr XXVII/246/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: zawarcia urnowy na zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja obiektów będących własnością Powiatu Poznańskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXI/285/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 lipca 2005r.

w związku ze zmianą nazwy zadania z "Termomodernizacja obiektów będących własnością Powiatu Poznańskiego" na "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego" kwoty: z pożyczki na kwotę 12 105 840,00 zł na pożyczkę w kwocie 11 590 000,00 zł i dotację 1 000 000,00 zł zasadnym jest uchylenie uchwały Nr XXVII/246/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: zawarcia umowy na zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja obiektów będących własnością Powiatu Poznańskiego.
Niniejsze zmiany wynikają z faktu konieczności dostosowania dokumentów do ustaleń z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednocześnie sporządzona została nowa uchwała, w której zawarte zostały aktualne wielkości.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-07-20
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-07-20 11:33
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-17 11:59

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7750
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-17 14:19
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40