BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXI/287/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 lipca 2005r.

 

w sprawie: przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego".

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego" w wysokości do 1 000 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion).

§ 2. W ramach przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 Uchwały środki pochodzące z dotacji zostaną przeznaczone na wykonanie prac termomodernizacyjnych w następujących obiektach:
1) Zespole Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, Bolechowo;
2) Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 63, Kobylnica;
3) Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3, Puszczykowo;
4) Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku, ul. Poznańska 2, Kórnik;
5) Siedzibie Powiatu Poznańskiego, ul. Jackowskiego 18, Poznań;
6) Zespole Szkół w Bolechowie - szkoły składowe w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, Murowana Goślina;
7) Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu, ul. Podgórna 12, Swarzędz;
8) Zespole Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, Rokietnica wraz z filią przy ul. Rubież 20 w Poznaniu;
9) Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczy w Mosinie, ul. Kościelna 2, Mosina;
10) Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie, ul.  Topolowa 2;
11) Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, ul. Błażejewska 63, Kórnik.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy o dotację, o której mowa w § 1 Uchwały zgodnie z warunkami określonymi w w/w umowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXI/287/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 lipca 2005r.

Powiat Poznański z dniem podpisania umowy o dotację z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska otrzyma bezzwrotną pomoc finansową w wysokości 1.000.000, 00 zł na potrzeby dofinansowania przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego". Powyższa dotacja wraz z pożyczką zaciągniętą na podstawie odrębnej Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego stanowią niezbędne środki finansowe dla skutecznego wdrożenia i zrealizowania wskazanego przedsięwzięcia. Nadmienia się, że kwota dotacji stanowi około 6,5% wszystkich zaangażowanych środków finansowych na wskazany cel.
Konieczność podjęcia działań termomodernizacyjnych w tak szerokim zakresie wynika z następujących względów:
- ekonomicznych ponieważ przyczyni się do znacznego obniżenia kosztów utrzymania ponoszonych w obiektach ujętych w przedmiotowym przedsięwzięciu,
- technicznych albowiem w sposób skuteczny zapobiegnie dalszej dekapitalizacji majątku powiatu,
- ochrony środowiska - kompleksowa termomodernizacja obiektów przyczyni się w znaczący sposób do obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Mając na uwadze powyższe podjęcie Uchwały w przedmiotowej materii jest w pełni uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-07-20
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-07-20 12:07
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-17 12:21

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7795
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-17 14:19
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 11:48