BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXI/289/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 lipca 2005r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/235/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2005.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, ze zm.), art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88 poz. 808) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/235/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 lutego 2005 r. określający wysokość środków finansowych z podziałem na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXI/289/II/2005

Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 lipca 2005r.

W wyniku dokonanego przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podziału dodatkowej kwoty według algorytmu obowiązującego w 2005 r. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) powiat poznański otrzymał dodatkowe środki w wysokości 579.813,00 zł. W związku z obowiązkiem wykorzystania środków w roku kalendarzowym 2005, przeznacza się je w całości na rehabilitację społeczną w zakresie:
1. dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, w kwocie 240.000,00 zł.
2. dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, w kwocie 150.000,00 zł.
3. dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, w kwocie 189.813,00 zł.
Wysokość środków finansowych z podziałem na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2005 r. określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
Wobec powyższego, aby możliwe było wydatkowanie dodatkowych środków w 2005 r., konieczne jest podjęcie Uchwały przez Radę Powiatu określającą zadania i wysokość środków, na które zostaną one wykorzystane.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-07-20
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-07-20 12:34
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-17 13:43

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7749
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-17 14:19
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40