BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXI/290/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 lipca 2005r.

 

w sprawie: nabycia przez Powiat Poznański udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 i w prawie własności budynku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) w związku z art. 25b w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 281, poz. 2782 z późn. zm) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Powiat Poznański 27/100 części udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 oznaczonej geodezyjnie: obręb Poznań, arkusz mapy 28, działka 35/2 o powierzchni 2647 m2 i w prawie własności budynku zlokalizowanego na tej działce o pow. 4484,4 m2 do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXI/290/II/2005

Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 lipca 2005r.

W budżecie Powiatu na rok 2005 została zaplanowana kwota 1.500.000 zł na zakup nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę powiatowych jednostek organizacyjnych. Dlatego też Zarząd Powiatu proponuje nabycie przez Powiat Poznański udziałów wprawie własności nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 8 (parter - 65 m2, 412,4 m2 - V piętro, 444,5 m2 - VI piętro) oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
Do pomieszczeń biurowych przynależny jest również garaż, miejsca parkingowe oraz pomieszczenia piwniczne z przeznaczeniem na archiwum.
Zakup w/w nieruchomości spowoduje między innymi możliwość przeniesienia Zarządu Dróg Powiatowych z wynajmowanych pomieszczeń w Koziegłowach i umiejscowienia go w budynku, który będzie własnością Powiatu. Do tego samego miejsca planuje się przenieść Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.
Obsługa mieszkańców Powiatu wykonywana będzie w dwóch miejscach w Poznaniu a lokalizacja w centrum miasta pozwoli na jednakowy dojazd wszystkim mieszkańcom Powiatu.
W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały Zarząd Powiatu uznaje za zasadne.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-07-20
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-07-20 12:44
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-17 13:51

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7794
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-17 14:19
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 11:48