BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1111/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 sierpnia 2005r.

w sprawie:
podniesienia kapitału zakładowego spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie".
Uchwała Nr 1112/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 sierpnia 2005r. 

w  sprawie:
Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.
Uchwała Nr 1113/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 sierpnia 2005r.

w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu - II przetarg.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-08-22 13:31
Uchwała Nr 1114/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 sierpnia 2005r.

w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na projekt, dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zwanego dalej "SEOD", wraz z niezbędną platformą systemową i bazodanową.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-08-22 13:17
Uchwała Nr 1117/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 sierpnia 2005r. 

w sprawie:
zatwierdzenia przez Powiat Poznański projektu w ramach Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – Pomoc stypendialna dla studentów z Powiatu Poznańskiego".
Uchwała Nr 1118/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 sierpnia 2005r.

w sprawie:
Promocji Powiatu Poznańskiego poprzez pokrycie kosztów transportu reprezentacji Powiatu Poznańskiego w Wojewódzko - Archidiecezjalnych Dożynkach w Wolsztynie.

Banery