BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXII/306/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 września 2005r.

 

w sprawie: określenia warunków pracy i płacy powiatowego rzecznika konsumentów.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów U. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 86 poz. 804 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146 poz. 1223) Rada Powiatu Poznańskiego stanowi co następuje:

§ 1. 1. Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów Panu Markowi Radwańskiemu przyznaje się wynagrodzenie brutto w wysokości 4367,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych), na które składa się:
1) wynagrodzenie zasadnicze wg XVII kategorii zaszeregowania, w kwocie 3300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych)
2) dodatek funkcyjny wg stawki "4" tabeli stawek w kwocie 770,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt złotych)
3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 9% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 297,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych)
2. Dodatek za wieloletnią pracę będzie wzrastał każdego roku o 1% z dniem 01.10 aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2. 1. Miejscem wykonywania pracy rzecznika jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest zatrudniony w pełnym wymiarze etatu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/248/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 września 2001 r. w sprawie: określenia warunków pracy i płacy powiatowego rzecznika konsumentów zmieniona uchwałą Nr XII/93/II/03 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28.10.2003 r. i uchwałą Nr XXIV/220/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21.12.2004 r.

§ 5. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2005 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXII/306/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

Proponowane wynagrodzenie i warunki pracy są zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146 poz. 1223).
Stosownie do zapisów art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86 poz. 804 ze zm.) rada powiatu określa warunki pracy i płacy rzecznika konsumentów.
Ze względu na liczne zmiany w stosunku do Uchwały Nr XXXVI/248/2001, związane z dotychczasowymi zmianami wynagrodzenia, zasadnym jest uchwalenie nowego aktu wraz z jednoczesnym uchyleniem obowiązującego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-10-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-10-05 14:02
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 11:54

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 17586
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-20 15:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-06-05 15:30