BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXII/309/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 września 2005r.

 

w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 90t ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 10a) i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami),
uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Powiatowy Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXII/309/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

Wejście w życie zmian w ustawie o systemie oświaty (ogłoszone w Dz.U.04.109.1161) spowodowało, że od stycznia br. nie jest możliwe przyznawanie kolejnych stypendiów za wyniki w nauce zwanych Stypendiami Rady Powiatu (możliwe było jedynie dokończenie obecnego cyklu już przyznanych stypendiów). Ustawa scedowała na dyrektorów szkół przyznawanie stypendiów za wyniki w nauce. Jednak kwota, jaką mogą oni przyznać jest w porównaniu z wysokością stypendium Rady Powiatu bardzo niewielka (obecnie w semestrze 116 zł). Również ranga takiego stypendium znacznie zmalała. Powiat uchwalając poprzednio obowiązujące własne przepisy o stypendium realizował swoją politykę wspierania edukacji młodzieży. Obecnie przepisy te nie mogą być stosowane.
Ustawodawca przewidział jednak możliwość stworzenia przez samorząd programu wspierania dzieci i młodzieży zarówno szczególnie uzdolnionych jak i tych, którzy posiadają braki w niektórych edukacyjnych obszarach.
Uchwała niniejsza określa nowy system wspierania przez Powiat Poznański edukacji uczniów - poprzez stypendia, indywidualne nagrody Starosty, ofertę zajęć pozalekcyjnych, doradztwo zawodowe dla uczniów.
Program ten jest komplementarny z obowiązującym już programem współpracy Powiatu Poznańskiego z organizacjami pozarządowymi, gdzie przewidziano realizację zadań obejmujących m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych, organizację konkursów poszerzających wiedzę itp.
W programie, który proponowany jest w uchwale, Powiat Poznański realizowałby wymienione zadania poprzez swoje jednostki organizacyjne jak też i w swoim imieniu.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 05.10.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-10-05 14:15
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 13:00

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 15894
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-20 15:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-16 15:05