BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXII/313/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 września 2005r.

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia budżetowego w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego w roku 2005.

Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 5.500.000 zł.
2. Zaciągnięcie zobowiązania, o którym mowa w ustępie nr 1 nastąpi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 2. Zobowiązania, o których mowa w paragrafie 1 zostaną spłacone z dochodów własnych budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 2006-2010.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXII/313/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia budżetowego w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego w roku 2005.

Zgodnie z art. 112, ust. 2, pkt 2 ustawy o finansach publicznych i w związku z planowanym zwiększeniem wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego, Zarząd Powiatu wnosi o podjecie powyższej uchwały.
Zapis art. 113 powyższej ustawy stanowi iż łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.
W przypadku Powiatu Poznańskiego kwoty te w okresie spłat kredytów i pożyczek nie przekroczą 4%.
Zapis art. 114 ustawy o finansach publicznych mówi, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów ogółem.
Również w tym przypadku łączna kwota długu w okresie do 2015 roku nie przekroczy 21%.
W związku z pilnymi potrzebami sfinansowania planowanych wydatków imając na uwadze powyższe uzasadnienie Zarząd Powiatu wnosi o podjęcie powyższej uchwały.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 06.10.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-10-06 08:46
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 14:12

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 15896
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-20 15:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-16 15:05