BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXXIII/315/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 października 2005r.

w sprawie:
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Arkadego Fiedlera.

Uchwała Nr XXXIII/316/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 października 2005r.

w sprawie:
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Marka Woźniaka.

Uchwała Nr XXXIII/317/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 października 2005r.

w sprawie:
przyjęcia rezygnacji Wicestarosty Poznańskiego.

Banery