BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXIV/323/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 października 2005r.

 

w sprawie: zatwierdzenia Projektu pt. "Kroki ku pracy - program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet I "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej", Działanie 1.4 "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Projekt pt. "Kroki ku pracy - program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" opracowany w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet I "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej", Działanie 1.4 "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych", schemat a) "Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy", ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, którego projektodawcą jest Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 35, a w którym Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu uczestniczy jako partner, bez udziału wkładu finansowego.

§ 2. Realizację Projektu w części zadań dotyczących Powiatowego Urzędu Pracy powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXIV/323/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 października 2005r.

Adresatami Projektu są osoby spełniające priorytetowe następujące kryterium: posiadanie orzeczenia o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. W zależności od rodzaju działań; podstawowy warunek uzupełniony będzie przez kryteria dodatkowe, kwalifikujące osoby niepełnosprawne do uzyskania wsparcia. Priorytetową grupą docelową będą osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym, bezrobotne w tym bezrobotne długotrwale. Kolejną grupą docelową będą osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym, które po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy lub mają największe trudności z wejściem na rynek pracy. Celem realizacji Projektu pt. "Kroki ku pracy - program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" jest przeprowadzenie kompleksowego programu wsparcia dla osób niepełnosprawnych prowadzącego do aktywizacji społecznej i zawodowej. Beneficjenci w projekcie objęci zostaną pomocą począwszy od oceny predyspozycji zawodowych, poprzez indywidualny program rehabilitacji zawodowej. Pomoc ta oferuje wsparcie systemowe począwszy od oceny predyspozycji zawodowych, poprzez indywidualny program rehabilitacji, uwzględniający wsparcie psychologiczne oraz informacje o możliwościach doskonalenia umiejętności służących rehabilitacji społeczno-zawodowej, a także zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia dzięki efektom współpracy organizatora zawodowego z potencjalnymi pracodawcami. Realizacja Projektu pozwoli na wsparcie dotychczas stosowanych instrumentów rynku pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pełniący rolę partnera w w/w Projekcie nie będzie wnosił wkładu finansowego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 04.11.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-11-04 12:41
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-27 12:00

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6988
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-27 16:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-06-27 10:39