BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXIV/324/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 października 2005r.

 

w sprawie: wynagrodzenia Starosty Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) i art. 20 ust. 1 i 3 i 21 ust. 1 ustawy dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146 poz. 1223) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Staroście Poznańskiemu Panu Janowi Grabkowskiemu przyznaje się wynagrodzenie brutto, na które składa się:
a) wynagrodzenie zasadnicze, w kwocie 5.200,00 zł ( słownie: pięć tysięcy dwieście złotych),
b) dodatek funkcyjny w kwocie 1.920,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset dwadzieścia złotych),
c) dodatek specjalny w wysokości 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego określonego w punktach a) i b) w kwocie 2.848,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych),
d) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1.040,00 zł (słownie: tysiąc czterdzieści złotych).

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/18/II/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie: wynagrodzenia Starosty Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego zmieniona uchwałą Nr XIII/101/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25.11.2003 r. i uchwałą Nr XXIV/226/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 2004 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2005 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXIV/324/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 października 2005r.

Proponowane wynagrodzenie wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146 poz. 1223).
Pod uwagę wzięto wielkość powiatu poznańskiego oraz złożoność i zakres występujących zadań a także problemów związanych z ich wypełnianiem.
Łączna kwota wynagrodzenia nie przekracza siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na 2005 r., o której mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.).

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 08.11.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-11-08 08:46
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-27 12:23

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6982
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-27 16:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-06-25 13:22