BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1235/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 listopada 2005r.
 
w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych dachów domków szeregowych w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2.
Uchwała Nr 1236/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 listopada 2005r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Uchwała Nr 1237/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 listopada 2005r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku przy
ul. Słowackiego 8.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-02-01 15:08
Uchwała Nr 1238/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 listopada 2005r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-02-02 08:43
Uchwała Nr 1239/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 listopada 2005r. 

w  sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem numerycznej, obiektowej mapy katastralnej w systemie Geo-Info 2000 oraz numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info 2000 dla obrębu ewidencyjnego miasto Swarzędz w gminie Swarzędz, województwo wielkopolskie.
Uchwała Nr 1240/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 listopada 2005r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej dziewcząt.
Uchwała Nr 1241/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 listopada 2005 r. 

w sprawie:
przeprowadzenia II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych dachów domków szeregowych w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-02-01 12:26
Uchwała Nr 1242/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 listopada 2005r.

w sprawie:
wydatkowania kwoty 500 zł brutto ze środków Zespołu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego na zorganizowanie III Turnieju Tenisa Stołowego dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej z terenu powiatu poznańskiego.
Uchwała Nr 1244/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 listopada 2005r.

w sprawie:
dofinansowania wymiany kulturalno-językowej.

Banery